Unsere Maschinen

CNC-Bandsäge ARG CF – NC Automat ( PILOUS )

Maximale Maße des Materials beim Schnitt

  • 90° CNC-Bandsäge ARG CF – NC Automat
  • Rund 240 mm
  • Vierkant 235 mm
  • Rechteck 235 x 240 mm
  • 45°
  • Rund 190 mm
  • Vierkant 180 mm
  • Rechteck 190 x 130 mm oder 170 x 220 mm